0 505 030 0 336 [email protected]

Hizmetlerimiz

Tahribatsız Muayene (NDT)

Tahribatsız muayene (NDT “Non-destructive test”), malzemelerin imal usullerine göre veya kaynaklı birleştirme/kesme işlemlerinde malzemede ortaya çıkan yapısal bozuklukları ortaya çıkardığı için demir-çelik sektörünün vazgeçilmez bir parçasıdır.

Tahribatsız Muayene Yöntemleri
1- Gözle Muayene:
Tahribatsız muayene yöntemlerinin en eskilerden olan gözle muayene yöntemi ile bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

2- Sıvı Penetrant Muayenesi
Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodudur. Muayene yüzeyine nüfuz eden sıvılar kullanılarak yapılır. Hataların muayene yüzeyine açık olması gerekir, bu nedenle yüzey altında kalan veya herhangi bir nedenle yüzeye açıklığı kapanmış bulunan hatalar bu metotla tespit edilemez.

3- Ultrasonik Muayene
Ultrasonik muayene yöntemi ile malzemelerin iç yapılarındaki bozukluklar, malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ile bulunurlar.

3-1 Ultrasonik Kalınlık Ölçümü