0 505 030 0 336 [email protected]

Hizmetlerimiz

Kazan Periyodik Kontrolü

Basınçlı kaplar, işletme basıncı 0,5 bar’ın üzerinde olan içerisinde sıvı veya gaz depolanan dikişli-dikişsiz kaplardır. Sürekli sabit veya değişken basınç altında çalıştıkları için iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol altında tutulmaları gerekir.Bu gereklilik, ekipmanların kontrol standartları ve zaman aralığı 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan  25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı  “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde belirtilmiştir.

Bu yönetmeliğe göre;
  • Basınçlı kaplar yılda 1 (bir) periyodik kontrole tabi tutulmalıdır.
  • Basınçlı kap üzerinde yapılan herhangi bir değişilik (ekle-çıkarma-tadilat vb.) sonrası, en az 3 (üç) ay çalışmasına ara verildiğinde periyodik kontrole tabi tutulmalıdır.
  • Periyodik kontrol ve güvenli kullanım talimatları TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarına göre yapılmalıdır.
Basınçlı Kaplar;
  • Buhar Kazanı
  • Kızgın Buhar Kazanı
  • Kızgın Yağ Kazanı
  • Sıcak Su Kazanı
  • Otoklav