0 505 030 0 336 [email protected]

Hizmetlerimiz

Rüzgar Türbini P.K.

Rüzgar türbini asansörleri EN 1808 AED Asılı Erişim Donanımı güvenlik kurallarını kapsamaktadır. Avrupa standartlarını kapsayan EN 1808 standardı güvenlik kurallarına göre önlemleri alınmalıdır.

EN 1808 standardı Madde 3’te tarif edilen, bir güç kaynağıyla veya elle çalışabilen daimi ve geçici donanımların her ikisine de uygulanabilir.

Bu standard AED’nin imalatçılar tarafından belirlenen şartlarda ve amacına uygun olarak kullanıldıkları durumlardaki önemli tehlikelerle ilgilidir. Bu standard da, önemli tehlikelerden kaynaklanan riskleri gidermek veya azaltmak için uygun teknik tedbirler belirtilir.

Bu bağlamda periyodik kontrollerimizi GWO belgesine sahip uzman mühendislerimiz tarafından kalibrasyonlu kuvvetölçer ve diğer cihazlarla kontrol edilmektedir.