0 505 030 0 336 [email protected]

Hizmetlerimiz

Enerji Yöneticisi

27 Ekim 2011 tarihli ve 28097 sayılı resmi gazete de yayınlanan “ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK”e göre aşağıda belirtilen durumlarda enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu vardır.

Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.  Bu bağlamda enerji yöneticiliği hizmeti ve enerji etüt danışmanlığı vermekteyiz.