0 505 030 0 336 [email protected]

Tarafsızlık Taahhüdü

Tarafsızlık Taahhüdü

3 EN PERİYODİK KONTROL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ MAKİNA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Asansör yıllık kontrolleri değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, görev alan personelin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.

3 EN bünyesinde kontrol, ölçüm, test, denetim, muayene ve belgelendirme işlemlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, teknik  personel görev alan tarafsızlığı ve bağımsızlığı etkileyecek hiçbir ilişkisinin olmadığını taahhüt eder.

3 EN’in yönetici ve personeli güven sağlayan muayene hizmetleri vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhüt eder.

3 EN muayene hizmetleri faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinin veya diğer tarafların etkilenmeyeceğini beyan eder.

3 EN ve tüm çalışanları, muayene hizmetleri faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz.

3 EN ’in hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir. 3 EN bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhaüt eder.

3EN’in tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar

3EN muayene hizmetleri faaliyetleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermez ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla asla işbirliği yapmayacağını taahhüt eder.

3 EN Muayene hizmetlerinde teknik personellerin ücretlendirmeleri, muayene sayısına ve muayene sonucuna bağlı değildir.

3 EN’e muayene hizmetleri talebi yapan kuruluşların ödediği ücret, muayene sonucuna olumlu olacağına hak kazanacakları anlamına gelmez. Bu konuda firmaya teklif aşamasında bilgi verir.

Asansör Periyodik Muayenesi ve diğer ekipmanlarının periyodik muayeneleri için sitemizden başvuru yapabilirsiniz.