0 505 030 0 336 info@3enmuhendislik.com.tr

Hizmetlerimiz

Tahribatsız Muayene (NDT)

Tahribatsız muayene (NDT “Non-destructive test”), malzemelerin imal usullerine göre veya kaynaklı birleştirme/kesme işlemlerinde malzemede ortaya çıkan yapısal bozuklukları ortaya çıkardığı için demir-çelik sektörünün vazgeçilmez bir parçasıdır.

Tahribatsız Muayene Yöntemleri
1- Gözle Muayene:
Tahribatsız muayene yöntemlerinin en eskilerden olan gözle muayene yöntemi ile bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

2- Sıvı Penetrant Muayenesi
Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodudur. Muayene yüzeyine nüfuz eden sıvılar kullanılarak yapılır. Hataların muayene yüzeyine açık olması gerekir, bu nedenle yüzey altında kalan veya herhangi bir nedenle yüzeye açıklığı kapanmış bulunan hatalar bu metotla tespit edilemez.

3- Ultrasonik Muayene
Ultrasonik muayene yöntemi ile malzemelerin iç yapılarındaki bozukluklar, malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ile bulunurlar.
Ayrıca “Ultrasonik Muayene” yöntemi kalınlık ölçümü için kullanılan en yaygın yöntemdir.

4- Radyografik Muayene
Ultrasonik muayene yöntemi gibi hacimsel iç yapı bozuklukların bulunduğu “Radyografik Muayene” yönteminde elektromanyetik dalgalar (ışınım) kullanılır. Belli bir malzemeye nüfuz eden ışınım malzemenin diğer tarafına konan ışınıma duyarlı filmleri de etkileyebilir. Bu filmler daha sonra banyo işlemine tabi tutulduklarında ışınımın içinden geçtiği malzemenin iç kısmının görüntüsü ortaya çıkar. Bu görüntü malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık / yoğunluk değişiklikleri nedeniyle oluşur. Malzemenin içinin bu şekilde görüntülenmesi Radyografi olarak adlandırılır. Eğer malzemenin arka tarafına film yerine bir dedektör konup malzemeden geçen ışınım toplanarak bir monitöre aktarılırsa bu teknik te Radyoskopi olarak adlandırılır.